تبلیغات

انواع بوق ها

کاربرد
معنی
نوع بوق
احوالپرسی با راننده آشنا
سام علیک
یه بوق کوچولو
احوالپرسی با راننده آشنا
به …. خیلی مخلصیم
دو بوق
احوالپرسی با راننده آشنا
کجایی بی وفا؟
سه بوق
ویژه مسافر کشی
کجا؟
569 بوق
صدا زدن خانم برای رفتن به مهمانی
بدو بیا دیر شد
بوق بدون وقفه به مدت نیمساعت
جلوی مراکز درمانی و بیمارستان ها
سلام
بوق بدون وقفه معمولی
هنگام مشاهده ماشین عروس حتی خالی
معلوم است
بوق با ملودی یا آهنگ عروسی
نشانه ذوق سرشار راننده
ندارد
نصب بوق قطارروی پیکان
نشانه بزرگواری موتور سوار
ندارد
نصب بوق کامیون روی موتور سیکلت
ویژه رانندگانی که عشق پلیس بازی دارند
ب بو … بی بو
نصب آژیر به جای بوق
ویژه روستاییان عزیزی که سالهاست از روستا دور مانده اند و دچار دلتنگی اند
قو قولی قو قو
نصب صدای خروس به جای بوق

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات