تبلیغات

عکسهای زیبا از زنده‌ ترین دیوارهای دنیا

عکسهای زیبا از زنده‌ ترین دیوارهای دنیا
دیوارهای سبزی که نفس می کشند، محیط را تصفیه و دما را تنظیم می کنند. این آخرین مرز از طراحی زیستی است.

هر روز در نقاط مختلف دنیا بر تعداد پروژه هایی که در آنها گیاهان در ساختار داخلی ساختمانها نقش کلیدی ایفا می کنند افزوده می شود.

این گیاهان نه تنها از نظر زیبایی شناختی ساختمان اهمیت دارند بلکه قادرند همانند فیلتر طبیعی هوا عمل کرده و دما و رطوبت را تنظیم کنند.

بعضی از این پروژه ها از جمله ساختمان “دیوارهای زنده” در مادرید، کپنهاگ و آکلند به واقعیت تبدیل شده اند درحالی که ساختمانهای متحولانه تری هنوز در مرحله ساخت قرار دارند.

از جمله مهمترین این ساختمانهای آینده می توان به “تراسهای بیروت” (Beirut Terraces ) در پایتخت لبنان، “مسکن زیستی” (eco-housing ) در نانجینگ چین و “خیابان عمودی” (vertical street) در ملبورن اشاره کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، “خیابان عمودی” در سال 2014 به اتمام می رسد. سراسر سطح هر یک از 6 طبقه این ساختمان یک باغ واحد را می سازند. داخل این باغها درختانی کاشته می شوند که طول آنها می تواند حداکثر به 10 متر برسد.

عکسهای زیبا از زنده‌ ترین دیوارهای دنیا

یک خانه سبز در “لینکبک” بلژیک

عکسهای زیبا از زنده‌ ترین دیوارهای دنیا

“دیوار زنده” در داخل هتل “آسمان زیبا”

عکسهای زیبا از زنده‌ ترین دیوارهای دنیا
پروژه “خیابان عمودی” در ملبورن

عکسهای زیبا از زنده‌ ترین دیوارهای دنیا
جزئیات “ساختمان عمودی” در مبلورن

عکسهای زیبا از زنده‌ ترین دیوارهای دنیا
پروژه “مسکن زیستی” در نانجینگ

عکسهای زیبا از زنده‌ ترین دیوارهای دنیا
جزئیات پروژه “مسکن زیستی”

 
 
 
 

تبلیغات