تبلیغات

تصاویر زیبایی از تکنولوژی و حج 2008

تصاویر زیبایی از تکنولوژی و حج 2008

​کارت هوشمند سفر یک امکان جدید اما کارآمد برای کسانی است که سفرهای متعدد کاری و یا شخصی دارند. این افراد میتواند با استفاده از این کارت از مزایای متفاوتی برای وسیله ی سفر ، محل اقامت و سرویس های ویژه ی سفر در طول سال بهره مند شوند

  تصاویر زیبایی از تکنولوژی و حج 2008  

 
تصاویر زیبایی از تکنولوژی و حج 2008


پلیس سعودی در حال کنترل اوضاع بر فراز خانه خدا

 

تصاویر زیبایی از تکنولوژی و حج 2008

 

پلیس در حال کنترل اوضاع


تصاویر زیبایی از تکنولوژی و حج 2008


اوضاع مکه باز هم تحت کنترل پلیس سعودی


تصاویر زیبایی از تکنولوژی و حج 2008

 

پرواز هلیکوپتر نظامی بر فراز صحرای عرفات

 

تصاویر زیبایی از تکنولوژی و حج 2008

 

افزایش 35 درصدی ظرفیت مسجد الحرام تا سال 2020


تصاویر زیبایی از تکنولوژی و حج 2008

 

باران مصنوعی برای خنک کردن حجاج در صحرای عرفات

تصاویر زیبایی از تکنولوژی و حج 2008

 

 

اتوبوسهای جابجا کننده حجاج در سرزمین منا

تبلیغات