تبلیغات

چای نکشید ، سیگار بنوشید !

چای نکشید ، سیگار بنوشید !

 یکی از سیگار ها را از پاکت سیگار بیرون اورده در یک فنجان اب جوش انداخته و پس از چند دقیقه از نوشیدن فنجان چای خود لذت ببرید..

 

 

سیگارچای یا  چای کیسه ای جدیدی است که بصورت سیگار و در یک پاکت سیگار بسته بندی شده است . بجای توتون داخل سیگار با چای پر شده است و فیلتر هم نقش شناور دارد .

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات