تبلیغات

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

بسیاری از ما شاید بر حسب اجبار به مقدار کافی به خواب اهمیت نمی دهیم. اما این خواب کوتاه نمی آید و قرار نیست به تصمیم ما رضایت دهد و وقتی صبرش از بیداری ما بسر آید بساطش را هر جا که باشد پهن می کند و در هر زمان و مکانی طعم شیرینش را بکام ما می چشاند گویی که در آن لحظه بنظر می رسد خواب بیش از هر چیز دیگر انرژی بخش تر است حتی اگر یک چورت مختصر باشد.

افرادی که از خواب محروم می‌مانند، دچار افسردگی می‌شوند. هوشیاری‌شان را از دست می‌دهند و دچار توهم می‌شوند. حالت چهره شخص بی خواب، کشیده و بی حرکت می‌شود، ابروها چین می‌خورد، شخص با زحمت زیاد چشمانش را باز نگاه می‌دارد و دچار هذیان می‌شود و بی خوابی یا خواب بی موقع موجب محرومیت از رویا، اغلب به پرخاشگری، بیمناکی و یا افسردگی فرد منجر می‌شود. اما این آدم هایی که در تصاویر زیر خوابند خوب می دانند که هیچ استثنایی برای محرومیت از خواب پذیرفته نیست چراکه خواب کافی برای سلامت و کارکرد مناسب بدن یک ضرورت است.

 

در صورتی که هر یک از عکس ها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه Show Picture را انتخاب كنید

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

عکسهای جالب از یک خواب ناز

 
 
 

تبلیغات