تبلیغات

تصاویری جالب از یک کارخانه برنجکوبی

تصاویری جالب از یک کارخانه برنجکوبی
رشت – خبر گزاری مهر : پس از به پایان رسیدن مرحله برداشت شالی کاران به وسیله کمباین شلتوک رااز ساقه جدا می کنند و برای سفید کردن به کارخانه برنج کوبی می برند.

تبلیغات