تبلیغات

عکس های دریاچه ای زیبا در وسط کویر و شن زار

عکس های دریاچه ای زیبا در وسط کویر و شن زار
دریاچه  Yueyatsyuan (به معنی ماه نو ) توسط کوه ها و شن زار های کویری احاطه شده است. در قدیم از آن بعنوان استخر شفا بخش و یا گودال داخل شن نام میبرده اند.آب داخل این دریاچه بسیار شفاف است ووجودش در وسط کویری که همه اش از شن زارمیباشد مثل یک معجزه میباشد. این دریاچه جالب در 5 کیلومتری جنوب غرب دانهوانگ در استان گانسو چین واقع شده است. عمق این دریاچه در عمیق ترین نقطه به هفت متر میرسد.

تبلیغات