تبلیغات

به سلامتیِ همه

به سلامتیِ درخت!
 نه به خاطرِ میوه‌ش،
 
به خاطرِ سایه‌ش

 

به سلامتیِ دیوار!
 
نه به خاطرِ بلندیش،
 
واسه این‌که هیچ‌وقت پشتِ آدم رو خالی نمی‌کنه.
 
به سلامتیِ دریا !
 
نه به خاطرِ بزرگیش،
 
واسه یک ‌رنگیش
 
به سلامتیِ سایه !
 که هیچ‌وقت آدم رو تنها نمی‌ذاره
 
به سلامتیِ پرچم ایران !
که  سه  ‌رنگه
 
تخم‌مرغ !
 
که  دو  رنگه
 
رفیق !
 که یه  ‌رنگه 
 


به سلامتیِ همه اونایی
که
 دوسشون داریم و نمی‌دونن،
 دوسمون دارن و نمی‌دونیم 
 
 به سلامتیِ زنجیر !
 نه به خاطر اینکه درازه،
 به خاطر اینکه به هم پیوستس 
   
به سلامتیِ کرم خاکی !
نه به خاطر کرم ‌بودنش،
 به خاطر خاکی ‌بودنش
 
به سلامتیِ پل عابر پیاده !
 که هم مردا از روش رد می‌شن هم نامردا

 به سلامتیِ برف !
 که هم روش سفیده هم توش
 
می‌خوریم به سلامتیِ گاو
 که نمی‌گه من،
 می‌گه ما
 
 می‌خوریم به سلامتیِ اون که
 همیشه راستشو می‌گه
 
 به سلامتیِ بیل !
 که هرچه ‌قدر بره تو خاک،
 بازم برّاق‌تر می‌شه
 
به سلامتیِ دریا !
 که قربونیاشو پس می‌آره.
  
به سلامتیِ سرنوشت !
 که نمی‌شه اونو از سر نوشت

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات