تبلیغات

روبوسی کردن ممنوع!!

روبوسی کردن ممنوع!!


فرماندار برازجان طرح ممنوعیت روبوسی را به شورای فرهنگ عمومی این شهرستان می برد.
به گزارش کیهان غلامحسین خسروی در نشست شورای اداری برازجان با بیان اینکه روبوسی موجب گسترش بیماری میان مردم می شود اظهار داشت: هنگامی که مردم یا مسئولان به یکدیگر می رسند باید از روبوسی کردن خودداری و تنها به دست دادن اکتفا کنند.
وی افزود: اکنون رسم شده که افرادی برای دریافت هدیه یا لوح تقدیر در مقابل مسئولان یا اشخاص دیگر قرار می گیرند اقدام به روبوسی می کنند این در حالی است که بدن برخی از آنان آلوده به عرق است و همین مسئله ممکن است به بروز بیماری بویژه در استان های گرمسیر منجر شود یا فردی دچار سرماخوردگی باشد و این روبوسی موجب انتقال بیماری می شود.
خسروی تاکید کرد: طرح ممنوعیت روبوسی را به شورای فرهنگ عمومی برازجان خواهم برد و برای تصویب آن موضوع را مورد پیگیری قرار خواهم داد.

تبلیغات