تبلیغات

بزرگترین شکلات جهان + عکس

بزرگترین شکلات جهان + عکس

در ساخت این شکلات بی نظیر از 70٪ کاکائوی خالص استفاده شده بود. این شکلات به طول و عرض 569 و 279 سانتی متر و ارتفاع 25 سانتی متر تا کنون بزرگ ترین شکلات تخته ای جهان به حساب می آید.

 

بزرگترین شکلات جهان + عکس

بزرگترین شکلات جهان + عکس

بزرگترین شکلات جهان + عکستبلیغات