تبلیغات

کدامیک از اینها واقعی است؟! + عکس

کدامیک از اینها واقعی است؟! + عکس

فکر می کنید کدام یک واقعی است، سکه یا محیط اطرافش؟ یک جوان آلمانی با تکنیک شیفت تیلت (Shift-tilt) اقدام به عکاسی از یک سکه کرده است. به نظر شما کدام حقیقت دارد ؛ سکه یا ماشین و باجه تلفن و …

مسلما متوجه حقیقت ماجرا شدید. این جوان با طراحی یک سکه ۵۰ سنتی در ۲۰ برابر اندازه معمولی و گذاشتن آن در کنار وسایل بزرگتر اقدام به عکاسی کرده است. البته این عکاسی با تکنیک شیفت تیلت انجام شده که در آن دوربین مجهز به لنز خاصی با فاصله کانونی بسیار زیاد و عمق میدان بسیار کم است. به همین دلیل بیننده احساس می کند که اشیاء اسباب بازی هستند.

 کدامیک از اینها واقعی است؟! + عکس

 کدامیک از اینها واقعی است؟! + عکس

 کدامیک از اینها واقعی است؟! + عکس

 کدامیک از اینها واقعی است؟! + عکس

 کدامیک از اینها واقعی است؟! + عکس

 کدامیک از اینها واقعی است؟! + عکس

 

 

تبلیغات