تبلیغات

صحنه ای بی‌ نظیر از نجات جوجه پرنده توسط والدینش !

صحنه ای بی‌ نظیر از نجات جوجه پرنده توسط والدینش !

شاید کمتر کسی شاهد چنین صحنه‌ زیبایی از نزدیک بوده باشد. نجات جان جوجه پرنده توسط پدرو مادرش. صحنه‌ای که توسط یک عکاس خوش شانس شکار شده است. این صحنه‌ واقعی تلاش بی‌دریغ پدرو مادر جوجه پرنده‌ای است که در حین تمرین پرواز تعادل خود را از دست داده و در حال سقوط است.

آنها می خواهند با تلاش فراوان، فرزندشان را به آشیانه برگردانند. این عکس به نام "خانواده" نامگذاری شده است. چرا که یک شاهکار عکاسی از تلاش یک خانواده برای نجات فرزندشان است. تصویری گویا و پر معنا در زمینه خانواده. عکاس این تصویر می‌گوید: "من فرد خوش شانسی هستم که در آن لحظه در صحنه حاضر بودم. عکاسی از چنین صحنه‌‌ی زیبا یکی از به یاد ماندنی‌ترین خاطرات زندگی عکاسی ‌من خواهد بود.

این عکس به طور بی‌نظیری ارزش، مقام و فداکاری اعضای یک خانواده را اثبات و ثبت کرده‌ است. چگونه و کدام دانشمند و محقق زیست شناسی می‌توانست به این روشنی ارزش خانوده را در بین سایر موجودات کره زمین ثابت و نشان دهد؟ واقعا که دانستن ارزش واقعی یک خانواده بسیار تحسین برانگیز است.

 

تبلیغات