تبلیغات

اسکلت عشق ۱۵۰۰ ساله (عکس)

اسکلت عشق ۱۵۰۰ ساله (عکس)
اسکلت زن و مردی که 1500 سال قبل ،در حالیکه دست یکدیگر را می فشارند به خاک سپرده شده اند ، این هفته در ایتالیا کشف شد.

 

تبلیغات