تبلیغات

پیر زن 85 ساله عاشق تام كروز شد + تصاویر

پیر زن 85 ساله عاشق تام كروز شد + تصاویر
 
به نظر می رسد خانم دوشس میلیونر اسپانیایی این بار عاشق تام کروز شده و به فكر تصاحب او است. این خانم كه با یك مرد بسیار جوانتر از خودش ازدواج كرده است این بار چشمانش را به شخصی 34 سال كوچكتر از خودش دوخته است.
 
پیر زن 85 ساله عاشق تام كروز شد + تصاویر

به گزارش تکناز این خانم 85 ساله است و در جشنواره بین المللی فیلم در كالائو اسپانیا شركت كرده بود همه جا كنار تام كروز حضور داشت و با لبخندی مهربان وی را نگاه میكرد. او از بودن در كنار تام كروز خیلی خوشحال به نظر میرسید و مشخص بود كه تحت تاثیر حضور وی قرار دارد.
 
پیر زن 85 ساله عاشق تام كروز شد + تصاویر

ناگفته نماند این زن 85 ساله 6 فرزند دارد و به تازگی با یك مرد جوانتر از خودش ازدواج كرده است.
 
پیر زن 85 ساله عاشق تام كروز شد + تصاویر

تبلیغات