تبلیغات

ذوق‌ زدگی امیرقطر از موبایل جدیدش ( تصویری)

ذوق‌ زدگی امیرقطر از موبایل جدیدش ( تصویری)
شیخ "خلیفه بن حمد آل ثانی" امیر قطر در سفر به هند در هنگام مذاکرات رسمی بارها با گوشی آی فونش به گرفتن عکس و فیلم می پرداخت. البته فکر کنم ایشون در شرکت های تبلیغاتی بصورت پاره وقت فعالیت دارن !!! خوب تبلیغ میکنه بخدا !!!!!!!!

ذوق‌ زدگی امیرقطر از موبایل جدیدش ( تصویری)

ذوق‌ زدگی امیرقطر از موبایل جدیدش ( تصویری)

ذوق‌ زدگی امیرقطر از موبایل جدیدش ( تصویری)

ذوق‌ زدگی امیرقطر از موبایل جدیدش ( تصویری)

تبلیغات