تبلیغات

عکس های دیدنی از هنرهای خیابانی (1)

عکس های دیدنی از هنرهای خیابانی (1)
تکناز : در بسیاری از شهر های جهان، جذاب ترین و قابل توجه ترین قسمت های هنر، توسط مشهور ترین و معروف ترین هنرمندان خلق نمی شوند، بلکه توسط افرادی ناشناس به وجود می آیند که به آنها هنرمندان خیابانی (Street artist) می گویند که در تاریکی شب، مشغول به خلق آثار خود میشوند؛ شاید هم مهمترین اصل هنرمندان خیابانی در ناشناس بودن آنها باشد، هیچ وقت دیده نمی شوند و ما تنها آنها را از روی اسامی مستعارشان می شناسیم.
عکس های دیدنی از هنرهای خیابانی (1)
عکس های دیدنی از هنرهای خیابانی (1)
عکس های دیدنی از هنرهای خیابانی (1)
عکس های دیدنی از هنرهای خیابانی (1)
عکس های دیدنی از هنرهای خیابانی (1)
عکس های دیدنی از هنرهای خیابانی (1)
عکس های دیدنی از هنرهای خیابانی (1)
عکس های دیدنی از هنرهای خیابانی (1)
عکس های دیدنی از هنرهای خیابانی (1)
عکس های دیدنی از هنرهای خیابانی (1)
عکس های دیدنی از هنرهای خیابانی (1)
عکس های دیدنی از هنرهای خیابانی (1)

تبلیغات