تبلیغات

عکس هایی از پل معلق مدرن در مالزی

عکس هایی از پل معلق مدرن در مالزی
تکناز : پل معلق به نام پل آسمانی در ارتفاع 700 متری از سطح دریا  و به طول  120 متر ساخته شده است. 

عکس هایی از پل معلق مدرن در مالزی

عکس هایی از پل معلق مدرن در مالزی

عکس هایی از پل معلق مدرن در مالزی

عکس هایی از پل معلق مدرن در مالزی

عکس هایی از پل معلق مدرن در مالزی

 

 

 

تبلیغات