تبلیغات

تغذيه در دوران پس از از زايمان

مجموعه : زنان
تغذيه در دوران پس از از زايمان

زایمان و شیردهی موجب افزایش نیاز مادران به مواد مغذی می گردد . لذا به منظور تأمین مواد مغذی از دست رفته در این دوران و نیز تولید شیرکافی برای رشد و تکامل نوزاد ، ضروری است زنان شیرده از مواد غذایی متنوع تر ( انواع مواد غذایی ) و به مقدار بیشتر در مقایسه با زمان قبل از بارداری استفاده نمایند به ویژه مادرانی که در زیر به آنها اشاره شده است .

۱ – مادران نوجوان شیرده ( زیر ۲۰ سال )

۲ – مادرانیکه بیش از یک نوزاد را شیر می دهند .

۳ – مادرانی که لاغر هستند .

۴ – مادرانی که در زمان شیردهی دچار حاملگی ناخواسته شده اند .

۵ – مادرانی که در این دوره خونریزی زیاد دارند

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات