تبلیغات

خرس قطبی بامزه ای که می رقصد ! (+عکس)‎

خرس قطبی بامزه ای که می رقصد ! (+عکس)‎
حیوانات هر کدام به نوبه خود شیرینی خاصی دارند.اما خرسهای قطبی از جمله حیواناتی هستند که به دلیل ظاهر بامزه انها، افراد زیادی در سراسر جهان آنها را به خودی خود دوست دارند.حالا فکرش را بکنید اگر این حیوان دوست داشتنی هنرمند هم باشد،دیگر چه می شود؟!
 
تک ناز : یک خرس کوچک که در یکی از مناطق شمالی آلاسکا زندگی می کند، به تازگی به عنوان سوژه ای برای مردم این سرزمین تبدیل شده و ساعتها انها را مشغول حرکاتش می کند.
 
این خرس قطبی که پیشتر در سیرک کار می کرده است، اکنون به طرزی ماهرانه و شگفت اور می رقصد.صدای موزیک هر چه باشد، مهم نیست،این خرس قطبی از پس تمامی آهنگها بر می آید و می رقصد.
 
حرکات کمر او بسیار عجیب بوده و از کمتر حیوانی چنین پیچ و تابی بر می آید.
 
خرس قطبی بامزه ای که می رقصد ! (+عکس)‎
خرس قطبی بامزه ای که می رقصد ! (+عکس)‎
خرس قطبی بامزه ای که می رقصد ! (+عکس)‎
 
 

تبلیغات