تبلیغات

مردی که همسر خود را در آب جوش پخت !!

مردی که همسر خود را در آب جوش پخت !!
یک آشپز آمریکایی با اعتراف به قتل همسرش گفت همسر خود را در دیگ آب جوش انداخته است.
به گزارش تکناز آشپز آمریکایی به نام دیوید فاینز به تازگی اعتراف کرده که در سال 2009 و در پی یک مشاجره خانوادگی، پس از اینکه دست و پا و دهان دان فاینز همسر خود را بسته، وی را در دیگ آب جوش انداخته و پخته است!

دیوید وینز چهل و نه ساله در جلسه دادگاه اعتراف کرد که جسد دان، همسر سی و نه ساله اش را در اواخر سال 2009 آن قدر در آب جوش نگاه داشته که فقط جمجمه وی باقی مانده است. گفتنی است، در همان سال 2009، آشپز مذکور خبر دزدیده شدن همسرش را به پلیس داده بود.

 
 

a