تبلیغات

ماهی های قرمز چشم پفی بامزه ! ( تصویری)

ماهی های قرمز چشم پفی بامزه ! ( تصویری)
 
حباب‌‌ها بسیار حساس و نازک هستند و ماهی باید جدا از انواع ماهی‌های خشن و سترگ و دور از محیط تیز نگه‌داری شود، با این‌حال اگر حباب‌ها سوراخ شوند، قابلیت رشد و بهبود خود را دارند.

ماهی چشم حبابی (چشم پفی) یک نوع کوچک از ماهی قرمز است که چشم‌هایش دارای دو کیسه بزرگ به سمت بالا و پر از مایع همراه است.

به گزارش تکناز این ماهی باله پشتی کوچکی دارد و با توجه شکل خاصی که دارد، سطح پشتی آن جهت حرکت مناسب است و حباب‌ها کاملا با اندازه و رنگ آن سازگار می‌باشد.

با توجه به محل اقامت ماهی، حباب‌ها ساختار ویژه خود را می گیرد و می‌توانند مناسب وضعیت ماهی و یا بسیار غیر قابل توجه شوند.

 

ماهی های قرمز چشم پفی بامزه ! ( تصویری)

ماهی های قرمز چشم پفی بامزه ! ( تصویری)

ماهی های قرمز چشم پفی بامزه ! ( تصویری)

ماهی های قرمز چشم پفی بامزه ! ( تصویری)

ماهی های قرمز چشم پفی بامزه ! ( تصویری)

 

 

تبلیغات