تبلیغات

مادر بودن به سبک خانم مدل !! (+ تصاویر )

مجموعه : مجله خبری
مادر بودن به سبک خانم مدل !! (+ تصاویر )
 
تصاویر زنی که مشاهده می کنید یکی از مانکن های اهل کشور انگلیس می باشد که درحال گردش به همراه نوزادش می باشد. عکاسان درحال عکس گرفتن از وی بودند که ناگهان وی بخاطر صحبت کردن با تلفن همراه تعادلش را از دست میدهد و نوزادش از کالسکه به بیرون پرتاب می شود  اما وی همچنان با خونسردی به صحبت کردنش با تلفن ادامه می دهد!! 
 

 
 
 
 
 

تبلیغات