تبلیغات

تصاویری زیبا از هنرنمایی با گل منجمد شده

تصاویری زیبا از هنرنمایی با گل منجمد شده
 
هنرمندی بسیار بی نظیر و زیبا با گل  که گلهای بسیار شاداب و عین گل واقعی است  شکستن یک گل شاید بنظر کار غیر ممکنی بیاید. ولی اینکار را هنرمند آمریکایی به نام جان شیرمن انجام داده است. یک راه برای شکستن گل ها خشک کردن آنها است که باعث تغییر رنگ و از بین رفتن زیبایی و ظرافت گل خواهد شد و جان این را نمیخواست .
 
تصاویری زیبا از هنرنمایی با گل منجمد شده
 
راه دومی به نظرش رسید که بتواند گل ها را در حالت شاداب و زیبایشان بشکند. این راه منجمد کردن گل و سپس شکستن آن بود. او گلها را با فرو بردن در محلول نیتروژن مایع تبدیل یه یک ماده شکننده کرد.زیرا دمای نیتروژن مایع به قدری پایین است که هر شیئ را میتوان با آن در کسری از ثانیه منجمد کرد. منجمد شدن هم برابر با شکنندگی است.
 
تصاویری زیبا از هنرنمایی با گل منجمد شده
 
تصاویری زیبا از هنرنمایی با گل منجمد شده
 
تصاویری زیبا از هنرنمایی با گل منجمد شده
 
تصاویری زیبا از هنرنمایی با گل منجمد شده
 
تصاویری زیبا از هنرنمایی با گل منجمد شده
 
تصاویری زیبا از هنرنمایی با گل منجمد شده
 
 
 

تبلیغات