تبلیغات

تصاویری از پادگانی برای آموزش زنان فدایی سوریه

مجموعه : مجله خبری
تصاویری از پادگانی برای آموزش زنان فدایی سوریه
پادگان آموزش زنان فدایی سوریه که به طور داوطلبانه به جذب نیرو می پردازد، استفاده از کلاشینکف، مسلسل، نارنجک، حمله به ایستهای بازرسی مخالفین، کنترل ایستهای خودی و انجام عملیات و تاکتیک های نظامی را به زنان آموزش می دهد.

تکناز ، پادگان آموزش زنان فدایی سوریه موسوم به نیروهای دفاع ملی که برای نخستین بار در شهر حمص تشکیل شده است زنان داوطلب از سنین 18 تا 50 سال را آموزش می دهد.

تصاویری از پادگانی برای آموزش زنان فدایی سوریه

عبیر رمضان یکی از زنان داوطلب در این پادگان است که در سن چهل سالگی به نیروهای نظامی سوریه پیوسته است تا در جنگ علیه مخالفین اسد در کنار بشار بایستند؛ او در حالی که لباس نظامی به تن دارد در این پادگان در مرکز حمص همچنان که شعار خدا، سوریه، بشار، همین و بس را سر می دهد، رژه می رود.

تصاویری از پادگانی برای آموزش زنان فدایی سوریه

زنانی مسلح به کلاشینکف از ورودی های این پادگان حفاظت می کنند و عده ای دیگر در ایستگاه بازرسی خودروها را مورد بازرسی قرار می دهند . آنها خود را فدایی می خوانند.

تصاویری از پادگانی برای آموزش زنان فدایی سوریه

تصاویری از پادگانی برای آموزش زنان فدایی سوریه

تصاویری از پادگانی برای آموزش زنان فدایی سوریه

عبیر می گوید: شوهرم مرا تشویق کرد که عضو شوم و من از نظرش خوشم آمد

خودم را به مرکز عضوگیری معرفی کردم و فورا پذیرفته شدم.

عبیر روزها به عنوان تکنسین در یک آزمایشگاه رادیولوژی مشغول به کار است.

تصاویری از پادگانی برای آموزش زنان فدایی سوریه

او می گوید: قبل از اینکه یاد بگیرم چه طور با اسلحه کار کنم جرئت نمیکردم تنها در خانه بمانم، چون که می ترسیدم اگر به خانه حمله شود کاری ازم برنیاید 

می خواستم یاد بگیرم و کمک کنم

داوطلب شدم چون می دیدم کشورم در حال نابودی است.

تصاویری از پادگانی برای آموزش زنان فدایی سوریه

اولین واحد زنان نیروهای دفاع ملی در سوریه در شهر حمص تشکیل شده است و در آن زنان مبارز از سنین 18 تا 50 سال حضور دارند 

نادا جعجع، یک فرمانده بازنشسته که مسئولیت آموزش ها را برعهده دارد، می گوید دلیل انتخاب حمص تجربه ی وضعیت اسفناکی است که این شهر از سر گذرانده است.

تصاویری از پادگانی برای آموزش زنان فدایی سوریه

وی می گوید: این یک جنگ عادی نیست 

مثل جنگ اکتبر (جنگ 1973 با اسراییل) نیست

دشمن این بار فرق دارد

این بار دشمن از خانواده های خودمان، همسایگانمان و از کشورهای همسایه ای که سلاح در اختیارشان می گذراند و به دنبال تسری افکار متحجرانه هستند است

آن ها سوری ها را می کشند و قتل عام می کنند

این یک جنگ وحشیانه است.

تصاویری از پادگانی برای آموزش زنان فدایی سوریه

فرمانده جعجع می گوید: آموزش ها شامل آموزش استفاده از کلاشینکف، مسلسل، نارنجک، حمله به ایستهای بازرسی مخالفین و کنترل ایستهای خودی می شود 

همچنین انجام عملیات و تاکتیک های نظامی نیز تعلیم داده می شوند

اعتدال حمد، سی وچهار ساله، کارمند دولت و مادر سه بچه است 

او می گوید همسرش او را تشویق به عضویت کرده است اما دلیل اصلیش برای عضویت در سه ماه پیش شوق به حمایت از ارتش و دفاع از سرزمین پدری بوده است.

در رژه ای که در پایان تمرینات در استادیوم صورت می گیرد، زنان با نهایت توان خود فریاد می زنند: با خون و جانمان، خود را فدای تو می کنیم، ای بشار!

 

تبلیغات