تبلیغات

راه حل های ساده برای کارهای سخت (تصویری)

مجموعه : گالری عکس روز
راه حل های ساده برای کارهای سخت (تصویری)
 
 راه حل های ساده برای کارهای سخت (تصویری)

گردو را روی سطح خراب شده مبلمان چوبی بکشید تا بخوبی ترمیم شوند

راه حل های ساده برای کارهای سخت (تصویری)

برای محافظت از ناخنتان در هنگام انداختن کلید جدید به جا کلیدی از منگنه بازکن استفاده کنید

راه حل های ساده برای کارهای سخت (تصویری)

یک بیلچه یا خاک انداز به سادگی بسازید

راه حل های ساده برای کارهای سخت (تصویری)

برای تمیز کردن سر دوش حمام از رسوبات ، یک شب تا صبح کمی سرکه با اندکی آب را با کیسه به سرش ببندید

راه حل های ساده برای کارهای سخت (تصویری)

برای پیدا کردن یک چیز کوچک مثل گوشواره کافیست سر جارو برقی را با پارچه ای ببندید و با استفاده از جارو برقی آنرا بیابید

راه حل های ساده برای کارهای سخت (تصویری)

برای جلوگیری از رنگی شدن دور قوطی رنگ، بندی را از وسط قوطی رد کنید تا رنگ روی برس را بوسیله آن صاف کنید

راه حل های ساده برای کارهای سخت (تصویری)

برای پاک کردن چراغ اتومبیل از خمیر دندان می توانید استفاده کنید تا حسابی براق و تمیز شود

راه حل های ساده برای کارهای سخت (تصویری)

برای باز کردن بسته بندی پلمب شده سفت می توانید بجای کار سخت با قیچی از در کنسرو باز کن به راحتی استفاده کنید

راه حل های ساده برای کارهای سخت (تصویری)

اگر نگران افتادن کودکتان از روی تخت هستید از لوله رولی استخر استفاده کنید

راه حل های ساده برای کارهای سخت (تصویری)

 

تبلیغات