تبلیغات

عکس دیدنی از طلبه ای با کفش های کتانی

عکس دیدنی از طلبه ای با کفش های کتانی
عکسی که می بینید در سال ۱۳۵۹ گرفته شده است. سیدی طلبه، با یک قبضه سلاح ژ-۳ در پشت دیواری که احتمالا باید در خرمشهر باشد، نشسته است. کفش هایش نشان می دهد که بنای دویدن و آسودگی در جایجایی را دارد. معلوم نیست در حال استراحت است یا به سفارش عکاس، در زیر دیوارنوشته هایی تاریخی، ژستی ماندگار گرفته است. هر چه هست، این سیدِ جوان، در بزنگاهی تاریخی، نعلین خود را با کفش کتانی عوض کرده است تا جاده جهاد و شهادت را با سبکبالی بدود. عبا و قبای خود را با خلعت خاکی بسیج عوض کرده تا دیده گان دشمن را به غیرتش خیره سازد و از آن همه همت و اراده، امروز این عکس به یادگار مانده و آبرویی برای این ملک و ملت که دنیا را به تحسینِ فرزندان اسلام ناب محمدی واداشته است.

عکس دیدنی از طلبه ای با کفش های کتانی


منبع : جهان نیوز


برچسب‌ها:

تبلیغات