تبلیغات

با نفوذ و مقتدر ترین زن در روسیه (+عکس)

مجموعه : زنان
با نفوذ و مقتدر ترین زن در روسیه (+عکس)
 والنتینا Matviyenko ، سخنگوی شورای فدراسیون روسیه امسال نیز به عنوان با نفوذ ترین زن در روسیه انتخاب شد.

اولگا Golodets ، معاون نخست وزیر و ناتالیا Timakova ، دبیر مطبوعاتی نخست وزیر به ترتیب در مقام های بعدی قرار گرفته اند.

طرح انتخاب مقتدرترین زنان در روسیه برای سال دوم و با همکاری رادیو اخو مسکوا، ریانوستی، اینترفاکس و مجله اوگونک برگزار می شود.

 

تبلیغات