تبلیغات

اعدام با کش؛ تفریح امروزه ایرانی ها (+تصاویر)

اعدام با کش؛ تفریح امروزه ایرانی ها (+تصاویر)

یکی از تفریحاتی که به تازگی در ایران نیز باب شده است ، بانجی جامپینگ است ، تفریحی که به طنز از سوی برخی "اعدام با کش و از پا " خوانده می شود!
 
 

تبلیغات