تبلیغات

ساخت مجسمه آزادی در پاریس ! (+ تصاویر )

مجموعه : گالری عکس روز
ساخت مجسمه آزادی در پاریس ! (+ تصاویر )
  
 سال ۱۸۷۷ تا ۱۸۸۵: زمانی که مجسمه آزادی در پاریس ساخته می‌شد
 

ساخت مجسمه آزادی در پاریس ! (+ تصاویر )


ساخت مجسمه آزادی در پاریس ! (+ تصاویر )
 
 

تبلیغات