تبلیغات

تصاویری از لحظه تولد جوجه مرغابی !!

تصاویری از لحظه تولد جوجه مرغابی !!
مرغابی یکی از اولین گونه*های پرندگان است که توسط آدمی اهلی شده*است و به نظر می*رسد که نخستین بار، اهلی کردن آن در

کشور مصر صورت گرفته*باشد، زیرا در حفاری*های به*عمل*آمده بر روی گور امنحوتب سوم، یکی از فراعنهٔ باستانی مصر، که در

حوالی 1500 سال قبل از میلاد می*زیسته*است، تصویر یک اردک در بین گل*های لوتوس مشاهده شده*است.

گفتنی است که مصریان باستان یکی از اولین اقوام کهن بشری هستند که اقدام به جوجه*کشی از این پرنده نمودند،

و شاید علت توجه مصریان باستان به پرورش این پرنده، کانال*های متعدد آبی و رودخانه طویل و ممتد نیل بوده* باشد.

امروزه نیز پرورش مرغابی به شدت در مصر متداول است.
 

تبلیغات