تبلیغات

چهره عجیب مردم این سرزمین !+ تصاویر

چهره عجیب مردم این سرزمین !+ تصاویر
مردم حاشیه رود و دره اومو در اتیوپی بسیار خاص هستند که طی اکتشافات اروپاییان در ۱۸۹۵ کشف شدند.

دره در سرزمین شوان قرار گرفته است و رودهای مختلف به دریاچه ترکانا می ریزند. اینجا سرزمین پادشاهان جانجیرو و گارو بوده است.

مناطق ماگو و اومو هنوز طبیعت وحشی خود را حفظ کرده اند و جذابیت خاصی برای خارجی ها دارد.
 
 
چهره عجیب مردم این سرزمین !+ تصاویر
 
 

چهره عجیب مردم این سرزمین !+ تصاویر
 
 

چهره عجیب مردم این سرزمین !+ تصاویر
 
 
چهره عجیب مردم این سرزمین !+ تصاویر
 
 
چهره عجیب مردم این سرزمین !+ تصاویر
 
 
چهره عجیب مردم این سرزمین !+ تصاویر
 
 
چهره عجیب مردم این سرزمین !+ تصاویر
 
 
چهره عجیب مردم این سرزمین !+ تصاویر
 
 
چهره عجیب مردم این سرزمین !+ تصاویر
 
 
 
منبغ : خبرآنلاین

تبلیغات