تبلیغات

نخستین انسانی که ماه شخصی دارد !+ تصاویر

نخستین انسانی که ماه شخصی دارد !+ تصاویر
نخستین انسانی که ماه خصوصی دارد …
 
تکناز: لئونید تیشکوو  هنرمند روسی به دلیل علاقه زیادی که به ماه داشت تصمیم گرفت برای خودش یک ماه خصوصی داشته باشد ! او پس از ساخت هلال ماه خصوصی خود تصمیم گرفت به جاهای دیگر سفر کند و این ماه را همراه خود ببرد !
 
نخستین انسانی که ماه شخصی دارد !+ تصاویر
 
 
نخستین انسانی که ماه شخصی دارد !+ تصاویر
 
نخستین انسانی که ماه شخصی دارد !+ تصاویر
 
نخستین انسانی که ماه شخصی دارد !+ تصاویر
 
نخستین انسانی که ماه شخصی دارد !+ تصاویر
 
نخستین انسانی که ماه شخصی دارد !+ تصاویر
 
نخستین انسانی که ماه شخصی دارد !+ تصاویر
 
 
 

تبلیغات