تبلیغات

با کشتی گیر ایرانی 86 ساله آشنا شوید !! + تصاویر

مجموعه : اخبار ورزشی
با کشتی گیر ایرانی 86 ساله آشنا شوید !! + تصاویر
محمدرضا صحرایی می‌گوید: «تا نفس دارم کشتی می‌گیرم».
 
او برای کشتی گرفتن هنوز هم جوان است! کشتی‌گیر 86 ساله، 68 سال پیش کشتی را شروع کرده.
 
محمدرضا صحرایی پیرترین کشتی‌گیر ایران است. پیرمرد اراکی یک ساعت پا به پای سایرین تمرین کرده ولی هم‌چنان اصرار دارد که ساکش را خودش ببرد. انگار از جوان‌ها انرژی بیشتری دارد.
 
با کشتی گیر ایرانی 86 ساله آشنا شوید !! + تصاویر

 

با کشتی گیر ایرانی 86 ساله آشنا شوید !! + تصاویر

 

با کشتی گیر ایرانی 86 ساله آشنا شوید !! + تصاویر

 

با کشتی گیر ایرانی 86 ساله آشنا شوید !! + تصاویر

 

با کشتی گیر ایرانی 86 ساله آشنا شوید !! + تصاویر
 
 
 

 

تبلیغات