تبلیغات

چگونگی خرید کفش

چگونگی خرید کفش

سعی کنید بعدازظهرها را برای خرید کفش انتخاب کنید، زیرا به طور طبیعی پای افراد صبح ها حدود نیم سایز کوچک تر از بعدازظهرهاست و دلیل آن نیز این است که پاها بعدازظهر کمی متورم شده و به تبع آن سایزشان بزرگ تر می شود.

 در موقع انتخاب کفش حتماً باید آن را پوشید و اتکا به نمره های درج شده روی آن برای اطمینان از اندازه بودن آن کافی نیست باید آن را پا کنید و از کوچک یا بزرگ بودن اطمینان پیدا کنید.

 اندازه پای افراد با افزایش سن، کم و زیاد شدن وزن و حتی بارداری تغییر می کند، لذا ملاک قرار دادن سایزهای قبلی در انتخاب آن کار صحیحی نیست.

در هنگام خرید، پوشیدن هر دو لنگه کفش ضروری است. در بیشتر افراد سایز یکی از پاها، بزرگ تر از دیگری است لذا این افراد لازم است که در انتخاب کفش، پای بزرگ تر را ملاک قرار دهند نه پای کوچک تر را.

 راه رفتن با کفش در همان زمان خرید بسیار مهم است و اگر کفش بند دارد باید بندهای آن را بست و با آن چند قدم راه رفت.

کفش مناسب کفشی است که انگشت شست پا به راحتی در آن حرکت کند و بین انگشت شست و لبه جلویی کفش، حدود نیم تا یک سانتی متر فاصله وجود داشته باشد.

تبلیغات