تبلیغات

بیوگرافی رعنا آزادی ور

بیوگرافی رعنا آزادی ور

مجموعه آثار:

– مارمولک (کمال تبریزی، ۱۳۸۲)
– هوو (علیرضا داودنژاد، 1384)
– کارگران مشغول کارند (مانی حقیقی، ۱۳۸۴)
– زاگرس (محمدعلی نجفی، ۱۳۸۴)
– پارک وی (فریدون جیرانی، ۱۳۸۵)

با بازی در فیلم مارمولک (کمال تبریزی، ۱۳۸۲) فعالیت در سینما را آغاز کرد و با یک سال دوری از سینما با بازی در سه فیلم در سال ۱۳۸۴ موقیعت خود را در سینما تثبیت کرد. او با بازی در فیلم پارک وی (فریدون جیرانی، ۱۳۸۵) برای بار نخست بازی در نقش اول را همراه با نیما شاهرخ شاهی تجربه کرد.

a