تبلیغات

عکسی از سعید پیردوست در کنار همسر و فرزندانش

عکسی از سعید پیردوست در کنار همسر و فرزندانش

در این گفتگو شهرزاد دختر این بازیگر و نیما پسر این بازیگر درباره چگونگی زندگی با یک پدر هنرمند صحبت کرده اند.

 به گزارش شبکه ایران سعید پیردوست در گفتگو با مجله «خانواده» به همراه همسر و فرزندان دختر و پسرش در برابر دوربین نشسته است.

 

عکسی از سعید پیردوست در کنار همسر و فرزندانش

 

منبع:inn.ir

a