تبلیغات

عجایبی که فقط در هند می توان دید ! ( تصویری)

عجایبی که فقط در هند می توان دید ! ( تصویری)
هندوستان دارای تاریخ و فرهنگ بسیار کهن و پرباری است که به ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد می‌رسد. هند سرزمین نژادها، زبان‌ها، آیین‌ها، و فرهنگ‌های فراوان و گوناگون می‌باشد.به گزارش تکناز در هند صدها زبان و هزاران گویش و لهجه وجود دارد. علاوه بر دو زبان هندی و انگلیسی که در قانون اساسی این کشور زبان رسمی اعلام شده‌است. ۲۲ زبان دیگر در یک یا چند ایالت موقعیت زبان رسمی را دارند.
 
عجایبی که فقط در هند می توان دید ! ( تصویری)
 
عجایبی که فقط در هند می توان دید ! ( تصویری)
 
عجایبی که فقط در هند می توان دید ! ( تصویری)
 
عجایبی که فقط در هند می توان دید ! ( تصویری)
 
عجایبی که فقط در هند می توان دید ! ( تصویری)
 
عجایبی که فقط در هند می توان دید ! ( تصویری)
 
عجایبی که فقط در هند می توان دید ! ( تصویری)
 
عجایبی که فقط در هند می توان دید ! ( تصویری)
 
عجایبی که فقط در هند می توان دید ! ( تصویری)
 
عجایبی که فقط در هند می توان دید ! ( تصویری)
 
عجایبی که فقط در هند می توان دید ! ( تصویری)
 
عجایبی که فقط در هند می توان دید ! ( تصویری)
 
 
 
 

تبلیغات