تبلیغات

مجری تلویزیونی همچنان در بستر بیماری (+ عکس)

مجموعه : مجله خبری
مجری تلویزیونی همچنان در بستر بیماری (+ عکس)
بهرام شفیع مجری برنامه ورزش و مردم هم چنان در بستر بیماری است . این مجری با سابقه تلویزیون در اثر حمله قلبی به بخس سی سی یو منتقل شد . روز جمعه جمعی از اهالی ورزش با حضور در بیمارستان خاتم الانبیا از بهرام شفیع عیادت کردند.

در حال حاضر وضعیت عمومی شفیع رو به بهبود است و به زودی به بخش انتقال پیدا خواهد کرد.
 

 

مجری تلویزیونی همچنان در بستر بیماری (+ عکس)
 
a