تبلیغات

تصاویری از به پرواز درآمدن 400 بالون در آسمان فرانسه

تصاویری از به پرواز درآمدن 400 بالون در آسمان فرانسه
در روز گذشته آسمان کشور فرانسه مملوء از 400 بالون رنگارنگ و متنوع شد. این تعداد بالون در یکجا به نوبه ی خود یک تجمع بی نظیر بود و شرکت کنندگان این جشنواره بسیار شاد و خشنود بالون های خود را در قلب آسمان به پرواز در آوردند.
 

 

تصاویری از به پرواز درآمدن 400 بالون در آسمان فرانسه
 

تصاویری از به پرواز درآمدن 400 بالون در آسمان فرانسه
 

تصاویری از به پرواز درآمدن 400 بالون در آسمان فرانسه
 

تصاویری از به پرواز درآمدن 400 بالون در آسمان فرانسه
 
 
منبع : فان پاتوق
 

تبلیغات