تبلیغات

پسری آمریکایی که به 23 زبان دنیا مسلط است !

مجموعه : مجله خبری
پسری آمریکایی که به 23 زبان دنیا مسلط است !
این پسر نوجوان آمریکایی به 23 زبان دنیا صحبت می کند و در یکی از برنامه های تلویزیونی زبان مورد علاقه خود را فارسی اعلام کرد.
"تیم دونر" به اندازه ای به این زبان ها مسلط است که در گفتگوی زنده با شبکه هایی که به هریک از این زبان ها برنامه پخش می کند، به راحتی درباره کشورهایی که آن زبان در آنها کاربرد دارد، سخن می گوید؛ برخلاف عده ای که در گوشه و کنار دنیا مدعی سخن گفتن به زبان های مختلف هستند، تنها در همین حد که یک جمله کوتاه را به انتخاب خود به چند زبان مختلف تکرار کنند!
"دونر" در یکی از برنامه های شبکه های انگلیسی زبان، در جواب سوال مجری برنامه، فارسی را بهترین زبان مورد علاقه خود می داند و در اثبات آشنایی خود با گنجینه های زبان فارسی، در برابر دیدگان متعجب مجریان آمریکایی، با لهجه شیرینش بیت زیر را از حافظ می خواند:
 
زاهد خلوت نشین، دوش به میخانه شد
از سرِ پیمان گذشت، بر سرِ پیمانه شد
 
او خیلی از ضرب المثل های فارسی را هم می داند و فارسی را با لهجه ای جالب صحبت می کند.
 
منبع : فردا نیوز
 
a