تبلیغات

تنها زن توانا در عملیات جنگی کشور پاکستان (+ تصاویر)

مجموعه : مجله خبری
تنها زن توانا در عملیات جنگی کشور پاکستان (+ تصاویر)
عایشه فاروق 26 ساله تنها زن پاکستانی است که توانایی عملیات با جنگنده را دارد. فاروق از شهرستان تاریخی بهاوالپور در ایالت پنجاب، یکی از نوزده زنی است که طی دهه گذشته در نیروی هوایی پاکستان خلبان شده اند.
 
به گزارش تکناز، 5 خلبان زن دیگر نیز در حال گذراندن تست های نهایی هستند تا آنها نیز واجد شرایط مبارزه با جنگنده شوند. با تغییر نگرشی که نسبت به زنان در سالهای اخیر در پاکستان به وجود آمده، تعداد زنان نیروهای مسلح این کشور افزایش یافته است.
 

تنها زن توانا در عملیات جنگی کشور پاکستان (+ تصاویر)
 

تنها زن توانا در عملیات جنگی کشور پاکستان (+ تصاویر)
 

تنها زن توانا در عملیات جنگی کشور پاکستان (+ تصاویر)
 

تنها زن توانا در عملیات جنگی کشور پاکستان (+ تصاویر)
 

تنها زن توانا در عملیات جنگی کشور پاکستان (+ تصاویر)
 

تنها زن توانا در عملیات جنگی کشور پاکستان (+ تصاویر)
 

تنها زن توانا در عملیات جنگی کشور پاکستان (+ تصاویر)
 

تنها زن توانا در عملیات جنگی کشور پاکستان (+ تصاویر)
 

تنها زن توانا در عملیات جنگی کشور پاکستان (+ تصاویر)
 

تنها زن توانا در عملیات جنگی کشور پاکستان (+ تصاویر)
 
 
منبع : صراط
 
a