تبلیغات

اسطوره فوتبال ایران در دوران کودکی (عکس)

مجموعه : اخبار ورزشی
اسطوره فوتبال ایران در دوران کودکی (عکس)
عکس زیر مربوط به دوران کودکی علی دایی فوتبالیست محبوب تاریخ فوتبال ایران می باشد که در این عکس پدر ایشان نیز حضور دارد.
منبع : پرشین وی
a