تبلیغات

سرانجام باند فروش انسان در چین به انهدام رسید

مجموعه : مجله خبری
سرانجام باند فروش انسان در چین به انهدام رسید
 
شیوه ی جدید فروش انسان و برده داری در کشور چین، باعث ابراز نگرانی سران این کشور شده است.
پلیس در حال بررسی این مساله در استان شانژی  است و مقامات وزارت بهداشت نیز قول داده اند این موضوع را به صورت جدی دنبال کنند.

ماجرا از این قرار است که پزشکان در یک بیمارستان در این استان، والدین برخی از نوزادان را قانع می کردند که فرزندان آنان دچار نقایص ژنتیکی و جسمانی جدی هستند و آنان نمی توانند این فرزندان را سرپرستی کنند و باید به مقامات دولتی تحویل دهند.

در تازه ترین مورد، نوزادی که دو ماه پیش به همین بهانه از مادرش جدا شده بود، به خانواده اش بازگردانده شد.

پزشکان و مقامات متخلف بیمارستانی در این استان، بعد از جدا کردن این نوزادان از والدین خود، آنها را در استان های همجوار به قیمت حدود سه هزار دلار آمریکا به قاچاقچیان انسان می فروختند.

در پی افشای این مساله، چندین زوج چینی با مراجعه به مقامات استانی اعلام کرده اند فرزندان آنان نیز بعد از تولد با همین بهانه از آنان جدا و احتمالا به قاچاقچیان انسان فروخته شده اند.

این نوزادان، در دیگر نقاط چین به زوج هایی که مایل به تقبل سرپرستی می شدند فروخته می شدند. مقامات دولتی اکنون می گویند بازبینی کلی در نظام بهداشت و درمان در سراسر کشور انجام می دهند تا نقایص و مفرهای قانونی را که باعث می شود قاچاقچیان انسان با سوء استفاده، دست به چنین اقداماتی بزنند شناسایی و رفع کنند.

منبع : عصر ایران
a