تبلیغات

مهارت خاص این سنجاب در اسکی روی آب (+تصاویر)

مهارت خاص این سنجاب در اسکی روی آب (+تصاویر)
سنجابی بانمک و زرنگ مهارت های خود را در اسکی رو آب به نمایش گذاشت.این سنجاب آموزش دیده باعث تعجب بسیاری شد زیرا پیش از معدود حیواناتی از قبیل سگ توانسته بودند ورزش نه چندان راحت اسکی روی آب را انجام دهند.
 
مهارت خاص این سنجاب در اسکی روی آب (+تصاویر)
منبع : عصر ایران

تبلیغات