تبلیغات

مردی که به علت بیماری شبیه خون آشام ها شد (عکس)

مردی که به علت بیماری شبیه خون آشام ها شد (عکس)
عکس هایی که در ادامه می بینید همه واقعیت دارند. این مرد مکانیک نامش " بیلی اوون " می باشد. او در سال 2009 که در آن زمان دچار سرطان بینی بود به اجبار تن به عمل جراحی در داد.
این مرد که در ایالت اوکلاهاما زندگی می کند بعد از جراحی کار خود را از دست داد اما بیکار نماند و به عنوان یک شخصیت زامبی در فیلم های ترسناک هالیوودی مشغول به کار است .
مردی که به علت بیماری شبیه خون آشام ها شد (عکس)
او قادر است انگشت خود را از دهان وارد نماید و از چشم خود خارج کند. بیلی می گوید من تعجب می نمایم چگونه همسرم با من زندگی می نماید.تنها فردی که در خانواده مرا عجیب غریب نمی داند پسر جوانم می باشد.
مردی که به علت بیماری شبیه خون آشام ها شد (عکس)
مردی که به علت بیماری شبیه خون آشام ها شد (عکس)
a