تبلیغات

تصاویر خانه ای که در خواب هم نمی توان دید !

تصاویر خانه ای که در خواب هم نمی توان دید !
یک هنرمند معروف که ستاره ی فیلم ستاره ی خاموش کالین مور است دست به ساخت خانه ای کاملآ رویایی زده است،این ساخت و ساز با کمک شرکت والت دیزنی در آمریکا از سال 1928 آغاز شده است.
تصاویر خانه ای که در خواب هم نمی توان دید !
خانه ای که بسیار کوچک است اما امروز7 میلیون دلار قیمت گذاری شده است،علت جالب بودن این خانه بیشتر به خاطر رعایت تمام جزییات ک قصر رویایی است.
تصاویر خانه ای که در خواب هم نمی توان دید !
تصاویر خانه ای که در خواب هم نمی توان دید !
تصاویر خانه ای که در خواب هم نمی توان دید !
تصاویر خانه ای که در خواب هم نمی توان دید !
تصاویر خانه ای که در خواب هم نمی توان دید !
a