تبلیغات

صید عجیب یک ماهی که به اندازه انسان است (عکس)

صید عجیب یک ماهی که به اندازه انسان است (عکس)
این ماهی غول پیکر که اندازه آن به طرز باورنکردنی اندازه یک انسان بالغ است در انگلیس صید شده است.
 

تبلیغات