تبلیغات

این زن برای عمل زیبایی به گدایی روی آورد! (+تصاویر)

این زن برای عمل زیبایی به گدایی روی آورد! (+تصاویر)
وقتی در حال قدم زدن در خیابان هستید مطمئنا انسان هایی را مشاهده می کنید که به دلایل گوناگون دست نیاز به سویتان دراز می کنند ولی بعضیا هم سودجویانه از این کار استفاده می کنند.
این خانم اهل ایالت فلوریدا امریکا تکدی گری را به اوج رسانده است.البته او برای گدایی خود صداقت نشان داده و واقعیت را برای رهگذران از طریق تابلو که در دست گرفته اشکار نموده است.
این زن برای عمل زیبایی به گدایی روی آورد! (+تصاویر)
خانم کریستینا اندرو در کنار خیابانهای شلوغ می ایستد و در حالی که تابلویی را در دست گرفته از رانندگان تقاضا می نماید به او کمک نمایند تا سایز سینه های خود را لارج نماید.روی تابلو با خط درشت نوشته شده است:”من بی خانمان نیستم.به خاطر سینه هایم کمک نمایید.”
این زن برای عمل زیبایی به گدایی روی آورد! (+تصاویر)

برخی رانندگان با دیدن این پلاکارد خنده دار برای شوخی هم که شده از ماشین پیاده شده و مبلغی کف دست خانم می گذارند.خانم اندرو در خصوص این اقدامش به شبکه تلویزیونی ویر می گوید:”من از سایز سینه هایم راضی نیستم دوست دارم بزرگ باشند.من فکر کردم این بهترین راه برای پول جراحی هایم باشد.هر چند که برخی از رانندگان می خندند ولی مبالغی کمکم می نمایند.

این زن برای عمل زیبایی به گدایی روی آورد! (+تصاویر)

 

تبلیغات