تبلیغات

تفاوت عادت غذایی بین مرد و زن

مجموعه : تغذیه مناسب
تفاوت عادت غذایی بین مرد و زن
 
در یك بررسی علمی بر روی گروه بزرگی از مردان و زنان آمریكایی معلوم شد كه روی هم رفته عادت غذایی آنها تفاوت چشمگیری دارد وبا وجودی كه درصد بالایی از آنها در یك خانواده و با هم زندگی میكنند ولی گرایش غذایی آنها به هر دلیلی متفاوت است.

 

به طور كلی مردان به خوردن گوشت قرمز و گوشت مرغ علاقمندند و خانمها به مصرف سبزی و میوه عادت دارند. در این بررسی كه حدود 9 هزار زن و 6 هزار مرد در آن شركت داشتهاند، معلوم شد كه مردان از خوردن گوشتهای مختلف و غذاهای دریایی بیشتر لذت میبرند و به هر طریقی سعی میكنند كه در منزل و یا در خارج از منزل از این دسته غذاها استفاده كنند.

 

در حالی كه خانمها ترجیح میدهند كه رژیم غذایی آنها حاوی مقدار كافی سبزی و میوه بهویژه هویج و گوجه فرنگی و میوههای پررنگ مانند توت فرنگی باشد. در ضمن خانمها بیشتر از آقایان به مصرف دانههای روغنی مانند پسته و بادام و گردو و بادامزمینی گرایش دارند. آن دسته از مردانی كه در رژیم غذایی خود سبزی منظور میدارند، مارچوبه و كلم دلمهای را انتخاب میكنند.

 

در این بررسی همچنین معلوم شد كه در چگونگی تهیه و مصرف همبرگر هم اختلاف سلیقهای بین مرد و زن وجود دارد و آن اینكه خانمها همیشه ترجیح میدهند از گوشت تازه برای تهیه همبرگر استفاده كنند در حالی كه مردان گوشت یخ زده را انتخاب میكنند و مایل نیستند كه گوشت زیاد پخته شود.

 

این بررسی اگرچه به ظاهر نتایج مهمی را بیان نمیكند، ولی از نظر پزشكی و بهداشتی اهمیت خاصی دارد، زیرا عادت غذایی و روشهای مصرف غذا در شخص میتواند بیانگر چند و چون سلامتی و بهزیستی باشد و با تغییراتی در آن و دوری از عوامل خطرناك و بیماریزا مانند مصرف گوشت كوبیده خام و یا نیمپز میتوان كیفیت سلامتی را افزایش داد.

 

تفاوت عادات غذایی و گرایش به غذاهای مخصوص در بین مرد و زن آن هم در یك خانواده ممكن است ریشه در عادات غذایی كودكی و خانوادههای مرد و زن قبل از ازدواج داشته باشد. در ضمن عادات غذایی مذهبی، منطقهای و عقیدتی هم میتواند چنین تفاوتهایی را به وجود آورد.

 

مثلاٌ خانمی كه در هند متولد شده است به خام خوری و سبزی خوردن عادت دارد وقتی با مردی آمریكایی كه از بدو كودكی به گوشتخوری عادت كرده ازدواج میكند هر قدر این دو نفر تلاش كنند از نظر عادت غذایی به هم نزدیك شوند امكانپذیر نخواهد بود و برای همیشه این تفاوتها وجود خواهند داشت مگر اینكه فرزندان این خانواده به تدریج با قبول بعضی از عادات غذایی والدین خود و رد كردن برخی دیگر از آنها بتوانند این تفاوتها را از بین ببرند.

تبلیغات