تبلیغات

زندانی که فرد محکوم در آن به حد کلافگی می رسد (تصاویر)

زندانی که فرد محکوم در آن به حد کلافگی می رسد (تصاویر)
این زندان ها محل نگهداری خلافکارانی است که جرم های سنگینی از جمله قتل و آدم ربایی را انجام داده اند.
سلول های زندان ام سیزده و ام هجده کشور السالوادور که در ابتدا برای بازداشت های 72 ساعته ساخته شده بود ، اکنون در حدود 1 سال است که شمار زیادی خلافکار را میزبانی می کند.

زندانی که فرد محکوم در آن به حد کلافگی می رسد (تصاویر)
 این زندان ها محل نگهداری خلافکارانی است که جرم های سنگینی از جمله قتل و آدم ربایی را انجام داده اند و به همین دلیل دولت السالوادور نیز معتقذ است که چنین انسان هایی باید در درون سلول هایی همچون ام سیزده و ام هجده نگهداری شوند تا مایه عبرت دیگران شوند.

این زندان های قفسی در ابعاد 3.5 در 4.5 متر ساخته شده اند اما در هر سلول بالغ بر 50 نفر از محکومین قرار دارند.

زندانی که فرد محکوم در آن به حد کلافگی می رسد (تصاویر)
زندانی که فرد محکوم در آن به حد کلافگی می رسد (تصاویر)
زندانی که فرد محکوم در آن به حد کلافگی می رسد (تصاویر)

تبلیغات